Arbeidsongevallen vallen niet onder de Serviço Nacional de Saúde. Elke werkgever (in zeer ruime zin) is wettelijk verplicht tot het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering voor iedereen die voor hem of haar werkt. Elke zelfstandige ondernemer is verplicht voor zichzelf een dergelijke verzekering af te sluiten. 

Iedereen die een arbeidsongeval krijgt of een ongeval onderweg van, naar of tijdens zijn werk krijgt, kan alle kosten op zijn werkgever verhalen. De SNS zal in principe weigeren hem te behandelen. 
Heeft de werkgever verzuimd een verzekering af te sluiten, dan is hij direkt aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid omvat zowel de direkte behandelingskosten alswel een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan het slachtoffer tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. 
Een dienstverband kan formeel zijn, met een arbeidsovereenkomst, maar ook informeel. In dit laatste geval moet de werknemer het dienstverband aantonen via getuigenverklaringen, aantoonbaar ontvangen betalingen, etc.

Het verdient aanbeveling om van iedereen die voor u werkt, te controleren of hij een arbeidsongevallenverzekering heeft. Het is meestal mogelijk om kortlopende verzekeringen af te sluiten.
 
Ingeval van het restaureren van huizen, is het mogelijk om een langlopende verzekering af te sluiten (1 à  2 jaar) die alle op de bouwplaats aanwezige werknemers kan omvatten. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04/Oct/2018