Het importeren van een voertuig in Portugal is een tamelijk omslachtige procedure. Wij bemiddelen hier niet in.
Importeren met vrijstelling van belasting
Als men zich in Portugal vestigt, kan een voertuig worden geïmporteerd met vrijstelling van belasting.
Na een invoer met vrijstelling van belasting mag men het voertuig gedurende 5 jaar niet verkopen, op straffe van terugbetaling van de genoten vrijstelling (voor de resterende periode) aan de Portugese staat.
Men heeft een jaar de tijd (na uitschrijving uit Nederland) om de procedure op te starten. Men moet kunnen aantonen het voertuig minstens een jaar voor de emigratie in bezit te hebben gehad.
Men moet kunnen aantonen in het jaar voorafgaand aan de emigratie daadwerkelijk in Nederland te hebben gewoond (Voor elke maand een bewijs in de vorm van afschrijvingen van huur, telefoon, energie, water, etc.).
Uitvoerkenteken
Het is onverstandig om een exportkenteken in Nederland aan te vragen. Dit is slechts een paar weken geldig, de importprocedure duurt zeker langer. Het gevolg is dat men het voertuig voor onbepaalde tijd niet mag gebruiken. Dit probleem doet zich niet voor als men het voertuig gedurende de importprocedure gewoon onder het oude Nederlandse kenteken en met de Nederlandse verzekering blijft gebruiken. Zodra het Portugese kenteken beschikbaar is, kan men de Nederlandse verzekering beëindigen en het voertuig schorsen bij de RDW.
Tips
Voor een importprocedure is altijd een Certificaat van Overeenstemming vereist.
Maak gewaarmerkte kopieën van het kentekenbewijs. Hiermee kunt u blijven rijden tijdens de importprocedure.  Deze kopieën kunt u laten maken bij een notaris, advocaat of op het postkantoor. De kosten zijn rond € 20,00 per kopie. Soms kunnen bij elkaar horende docuementen gecombineerd worden in 1 kopie.
Kosten
Een douaneagent zal ongeveer € 400,00 rekenen voor een importprocedure. Voor de eerste registratie op naam moet men op een kleine € 100,00 rekenen. Voor gewaarmerkte kopieën moet u op rond € 40,00 rekenen.
De speciale belasting, indien niet met vrijstelling wordt geïmporteerd, varieert per voertuig en met de leeftijd van het voertuig, en kan zeer hoog zijn. In principe is een dergelijke invoer zelden lonend.
Wegenbelasting - LET OP
De jaarlijks te betalen wegenbelasting voor ingevoerde voertuigen is naar Portugese begrippen zeer hoog, grofweg de helft van wat men in Nederland zou betalen. Voor fiscale doeleinden wordt het voertuig als nieuw aangeslagen, ongeacht het bouwjaar, dwz. de datum van invoer wordt beschouwd als het bouwjaar. 


Deze pagina is in constructie en voor het laatst bijgewerkt op 07/April/2017