Belangrijk - de inzittendenverzekering.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de resterende inzittenden.

A) De bestuurder
Deze is (nog) niet verplicht verzekerd. De bestuurder, maar ook de verzekeringsnemer, worden per definitie niet als derden beschouwd en worden derhalve nooit gedekt door de WA verzekering van het voertuig. Het is de laatste jaren, onder druk van de hevige concurrentie, algemeen gebruik geworden om slechts een kleine inzittendenverzekering voor de bestuurder te maken.

Voor wie in Portugal resident is, is het volgende erg belangrijk:
De SNS (Serviço Nacional de Saúde) geeft geen dekking aan slachtoffers van verkeersongevallen, wat betekent dat alle behandelingskosten aan het slachtoffer worden gefactureerd. Omdat de WA dekking ingeval van een ongeval met schuld niet relevant is (voor de bestuurder en/of de verzekeringsnemer - die worden niet als derden beschouwd), is de bestuurder aangewezen op eventuele andere verzekeringen die hij wellicht heeft - een persoonlijke ongevallenverzekering of de inzitendenverzekering.
De dekkingen van de gebruikelijkek inzittendenverzekeringen zijn in dergelijke gevallen volstrekt onvoldoende. Na het bereiken van de uitkeringslimiet heeft het slachtoffer geen enkele bescherming meer. Dit moge duidelijk worden uit de volgende dekkingsbedragen:
Gebruikelijke dekkingen zijn:
a) Overlijden en/of vergaande invaliditeit: Schadevergoeding varierend tussen € 5.000,00 en 10.000,00
b) Behandelingskosten: schadevergoeding varierend tussen de € 5.00,00 en 1.000,00

De polissen in onze portefeuille hebben een dekking voor inzittenden, ongeacht de schuldvraag,  van minimaal € 10.000,00/1.000,00, deze bedragen verdubbeld voor de bestuurder . Dit is hoger dan gemiddeld in de markt, maar niettemin nog volstrekt onvoldoende.
Tegen geringe meerprijs bieden wij hogere dekkingen aan, tot maximaal € 500.000,00 voor de bestuurder, ongeacht de schuldvraag.

B) De resterende inzittenden
Alweer onder druk van de concurrentie is het gebruikelijk geworden dat helemaal geen inzittendenverzekeringen meer afgesloten wordt voor de resterende inzittenden. De argumentatie is dat dezen gedekt zouden zijn door de WA dekking van de polis. Dit is echter alleen het geval als de bestuurder schuld heeft aan het ongeval. Een WA verzekering keert niet uit zonder wetteleijke aansprakelijkheid, dus niet als de bestuurder geen schuld heeft aan het ongeval waarbij de inzittenden gewond geraakt zijn.
Het is misleidend dat vaak zonder bllikken of blozen beweerd wordt dat de inzittenden gedekt zijn, waardoor men aanneemt dat er sprake is van een inzittendenverzekering, terwijl dat helemaal niet zo is.

Wat praktische voorbeelden:
1) B rijdt als passagier in het voertuig van A, die een ongeval veroorzaakt waardoor beiden ernstig letsel oplopen. Hij valt onder de dekking van de WA verzekering en al zijn kosten worden vergoed tot een limiet van € 10.000.000,00. Niet alleen ziektekosten, maar ook smartegeld, loonderving, apparatuur, verblijf in klinieken, aanpassing van de woning en de eigen auto, etc.
A echter valt niet onder de WA dekking en is aangewezen op de inzittendenverzekering.

2) B rijdt als passagier in het voertuig van A, die zonder schuld bij een ongeval betrokken raakt, waarbij beiden ernstig letsel oplopen. Het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt is bekend.
A en B vallen beiden onder de dekking van de WA verzekering van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt en al hun kosten worden vergoed tot een limiet van € 10.000.000,00.

3) B rijdt als passagier in het voertuig van A, die zonder schuld bij een ongeval betrokken raakt, waarbij beiden ernstig letsel oplopen. Er is geen verantwoordelijke voor het ongeval, of deze is onbekend.
A is nu aangewezen op de inzittendenverzekering voor de bestuurder.
B is nu aangewezen op de inzittendenverzekering voor de resterende passagiers.


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08/Juli2017