De Serviço Nacional de Saúde en de Segurança Social
Iedere in Portugal residerende Portugees heeft grondwettelijk recht op gratis gezondheidszorg.  En iedere in Portugal residerende buitenlander uit een EG lidstaat heeft dat ook. De uitvoering berust bij het Ministerie van Volksgezondheid, in de vorm van de SNS:  Serviço Nacional de Saúde.
De Segurança Social heeft meer te maken met pensioenen en uitkeringen. De gezondheidszorg (SNS) en Segurança Social zijn twee onafhankelijke systemen, die met elkaar verweven zijn. Het is een uiterst sympathiek solidariteitssysteem dat dermate hoge kosten oplevert dat de houdbaarheid op middellange termijn in gevaar is, net als in veel andere landen.
De kwaliteit van de collectieve gezondheidszorg (SNS)
De Portugese gezondheidszorg is de laatste jaren sterk verbeterd, maar nog (lang) niet op het niveau dat Nederlanders gewend zijn. Er zijn - zoals overal - wachttijden. Men kan geluk hebben, zelfs beter uitkomen dan in Nederland,  maar men kan ook pech hebben. De keuze van arts, ziekenhuis en medicamenten is meestal niet vrij. Lang niet alle behandelingen en medicamenten worden vergoed. Door de bezuinigingen van de afgelopen tijd komt dit systeem nu sterk onder druk te staan. Ook worden in toenemende mate eigen bijdragen gevraagd wanneer gebruik wordt gemaakt van de medische voorzieningen.
Ziektekostenververgoeding
Iemand die als werknemer of zelfstandige ingeschreven staat bij de Segurança Social, en die met ziekteverlof is alsgevolg van ziekte, ontvangt loon tengevolge van de ziektewet. Ziekte impliceert ook verwondingen door huishoudelijke ongevallen (geen verkeersongevallen of arbeidsongevallen).


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04/Oct/2018