Een Portugese verzekering voor een Nederlands (=buitenlands) voertuig dat langdurig in Portugal verblijft:
Een voertuig met Nederlands kenteken kan NIET in Portugal worden verzekerd door een volgens Portugees recht opererende maatschappij.
Alleen indien aangetoond kan worden dat een importprocedure loopt bij de Portugese douane, kan bij sommige maatschappijen een tijdelijke verzekering worden gemaakt. Deze verzekeringen zijn duur.

Een Nederlanse verzekering voor een Nederlands voertuig dat langdurig in Portugal verblijft:
Een Nederlands voertuig mag slechts voor beperkte tijd in Portugal rijden. Zeker wanneer de eigenaar resident is in Portugal, is een wetsovertreding makkelijk aantoonbaar. Geen enkele verzekeraar kan een illegale situatie in dekking nemen. Daarom moet een Nederlandse verekeraar altijd op de hoogte worden gebracht van de situatie, en daarvoor toestemming verlenen voor zover zij dit kan. Anders is het risico groot dat de verzekering ongeldig is. De kans op detectie door de politie wordt snel groter, de boetes liegen er niet om.

APK in Portugal of Spanje:
Het is in verreweg de meeste situaties zinloos om een Portugese of Spaanse APK te hebben, als het voertuig om legale redenen toch al niet geldig verzekerd is. Een Portugese of Spaanse APK is slechts zinvol als hij erkend wordt door RDW en met expliciet akkoord van def Nederlandse maatschappij, die daaraan ook beperkende voorwaarden kan verbinden. Een voertuig dat niet over een geldige APK keuring beschikt, is potentieel niet verzekerd.
Het is onmogenlijk om in Portugal een voertuig te verzekeren als dat niet een geldige APK keuring heeft. Dat kan in overleg met de betreffende maatschappij tijdelijk een niet-Portugese APK zijn. Elke verzekeringsagent is verplicht om dit te controleren en is daar verantwoordelijk voor. Zelfs als een incompetente agent een groene kaart voor een ongekeurd voertuig af zou geven, is de verzekering ONGELDIG. Deze agent is hiervoor verantwoordelijk, maar de eigenaar van het voertuig is altijd de hoofdverantwoordelijke, hij kan echter verhaal halen op de agent, maar dat impliceert zeker een langdurige rechtsgang. 
De agent kan niet controleren of het voertuig na het afsluiten van de verzekering opnieuw gekeurd en is daar ook niet verantwoordelijk meer voor. De boete in Portugal is € 250,00 voor rijden zonder geldige APK en € 500,00 voor rijden zonder geldige verzekering. 


Een Portugees voertuig dat langdurig in het buitenland verblijft:
Voor een Portugees voertuig in het buitenland gelden soortgelijke regels. Hoe lang mag een buitenlands voertuig in bijvoorbeeld Nederland blijven?
Indien tijdens het verblijf in het buitenland de Portugese keuring verloopt, moet het voertuig in het buitenland gekeurd worden. Wanneer het voertuig echter terugkeert in Portugal, moet het onverwijld in een Portugees keuringsstation opnieuw gekeurd worden. Het accepteren van de buitenlandse keuring verschilt van maatschappij tot maatschappij.

De gevolgen van het niet beschikken over een geldige verzekering of APK:
Het niet beschikken over een geldige APK levert in Portugal een boete van € 250,00 op, en het voertuig wordt aan de kant gezet totdat de keuring is uitgevoerd.
Als zich een situatie voordoet waarin een verzekering ongeldig is, hetzij door het overtreden van de wetten van Nederland of Portugal, hetzij door het niet beschikken over een geldige APK keuring, zal de maatschappij geen schade uitkeren, of de uitgekeerde schade verhalen op de eigenaar. Alleen als aangetoond kan worden dat de de schade niet is ontstaan door een mechanisch gebrek, kan de verzekeraar gedwongen worden om de schade te dekken.
Ingeval van een ongeval zal het Portugese Openbaar Ministerie in principe een rechtsprocedure instellen.
Deze materie is te gevaarlijk om niet goed in orde te hebben. Het voeren van struisvogelpolitiek is onverantwoordelijk en kan buitengewoon ernstige gevolgen hebben.Deze pagina is op het laatst bijgwerkt op 08/Juli/2017