Wettelijke Aansprakelijkheid
WA is in Portugal minder ontwikkeld dan in Nederland of de VS, in die zin dat de schadevergoedingen gemiddeld veel lager zijn. Derhalve zijn de gebruikelijke dekkingen van de verzekeringen ook lager. Een dekking van € 250.000,00 is zowat het hoogste dat beschikbaar is. Zoals veel dingen in Portugal is het concept WA uitzonderlijk ingewikkeld. Er zijn bijna 70 verschillende typen WA en lang niet alle zijn verzekerbaar.

De meeste opstalpolissen hebben een beperkte dekking voor WA-Gezinshoofd. Het dekkignsgebied is soms alleen de betreffende opstal, soms heel Portugal. Contractuele verbintenissen (zoals verhuur) zijn veelal uitgesloten. Ook hebben deze polissen meestal een beperkte dekking voor WA-Huiseigenaar, ook deze dekking sluit contractuele risico's (verhuur) niet zelden uit.

In een aantal gevallen is de WA verplicht.
Het makkelijkste voorbeeld hiervan is de autoverzekering, maar ook een aantal vrije beroepen is verplicht een WA verzekering af te sluiten. Zo ook de verzekeringsagent, die gedekt moet zijn voor wanprestatie, de boekhouder, de advocaat, etc.
Indien u uw huis verhuurt bent u verplicht om een opstalverzekering te nemen.
Indien u uw huis onder de "AL"  (Alojamento Local) verhuurt, bent u verplicht om daarvoor een specialie WA verzekering af te sluiten, waarvan geen enkele polis op de markt alle verplichte aspecten dekt.

Gevaarlijke hondenrassen
De Wet beschouwt de volgende hondenrassen als gevaarlijk of potentieel gevaarlijk:
1) Cão de fila brasileiro, 2) Dogue argentino, 3) Pit bull terrier, 4) Rottweiller, 5) Staffordshire terrier americano, 6) Staffordshire bull terrier, 7) Tosa inu.  
Voor deze rassen is het verplicht om een speciale WA verzekering te hebben. Deze kost rond de € 50,00 per hond per jaar.

Paarden en ezels
Er zijn de laatste jaren ernstige ongelukken geweest met loslopende paarden en ezels. De eigenaar van deze dieren zal indien hij bekend is, aansprakelijk worden gesteld voor alle schade. Dit risico kan verzekerd worden tegen geringe kosten. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04/Oct/2018.