Alle Portugese maatschappijen hanteren vastomlijnde schadeprocedures. Het ontstaan van een schade moet worden aangetoond. Wie deze procedures als onpraktisch beschouwt en er niet volledig aan meewerkt, vergroot in aanzienlijke mate de kans dat de maatschappij niet, onvolledig of laat uitkeert. In principe zal altijd een schade-expertise nodig zijn.
Wij adviseren met klem om het volgende aandachtig door te lezen:

A) In het algemeen:
1) Meld schade, groot of klein, zo snel mogelijk aan.
2) Bij elke claim moet een datum worden aangegeven waarop de schade is ontstaan, bij voorkeur ook het tijdstip.
2) Maak overzichtsfoto's van de schade, dit kan later zeer van pas komen. Foto´s van wat verder weg nemen. U fixeert hiermee de situatie onmiddelijk na het ontstaan ervan. Daarnaast detailfoto's van de schade.
3) Ga nooit tot reparatie of vervanging over voordat de schadeexpert geweest is, tenzij absoluut noodzakelijk om grotere schade te voorkomen en nooit zonder vooraf overleg met uw agent te plegen. 
4) De maatschappijen moeten de schade kunnen quantificeren, er een waarde aan toe kunnen kennen.
    U dient daarvoor de gegevens te verstrekken (reparatiefacturen, offertes, fotos, getuigen, etc.). Uw agent helpt u hierbij.
5) Gooi nooit beschadigde zaken of vervangen onderdelen weg voordat de schadeexpert geweest is.
6) Houd er rekening mee dat de maatschappijen in het weekeinde en op feestdagen gesloten zijn.  Een goede agent is altijd aanspreekbaar.
7) Indien er sprake van een misdrijf is (bijvoorbeeld inbraak) moet altijd aangifte bij de politie gedaan worden. 

B) Autoverzekeringen
1) Neem zo mogelijk fotos van de situatie onmiddelijk na het ongeval. Vergeet vooral niet om foto's van afstand te nemen, waarop de posities van de betrokken voertuigen staan vastgelegd. Het is het beste om dit zo snel mogelijk, eerst te doen, alvorens in discussie te gaan met de tegenpartij.
2) Indien er gewonden zijn, verleen die dan eerst assistentie.
3) Als de schade niet heel gering is, roep dan indien mogelijk de politie. Wees vooral op uw hoede als de tegenpartij gaat soebatten om dit niet te doen.
4) Probeer uw agent te bellen.
5) Vul het schadeformulier in, in de taal die u daarvoor het beste uitkomt.
    Zorg dat u altijd een schadeformulier bij u hebt. Deze worden op aanvraag gratis verstrekt.
    U kunt hier een Nederlands schadeformulier downloaden, en hier een Portugees exemplaar.
    Let hierbij goed op de kolommen in het midden, waarin bij typische situaties kruisjes gezet moeten worden. 
    Onderaan deze kolommen vult u het totaal aantal gezette kruisjes in. 
    Als u zeker bent dat alles goed en korrekt is ingevult, kunt u tekenen, als ook de tegenpartij dat doet. 
    Let hierbij wel op, want uw handtekening is bindend, u kunt er niet meer op terugkomen, zelfs niet als het overduidelijk verkeerd is ingevuld.
    Bij twijfel ondertekent u niet, en zegt dat u dat alleen wilt doen in overleg met uw agent (mediador de seguros).
    U heeft op die manier toch een groot aantal belangrijke gegevens kunnen vastleggen.
5) U houdt het origineel (bij voorkeur) of de kopie. Geef nooit een door u ondertekende set uit handen, die kan veranderd worden nadat u getekend had.
6) U kunt de maatschappij bellen voor informatie:
     Fidelidade: 808 201 010, +351-214 405 008.
     Generali: 213 703 113.

C) Sleephulp (Assistência em Viagem)
7) U moet in principe zelf ter plekke de sleephulp (Assistência em Viagem) bellen. U wordt teruggebeld na uw eerste kontakt, zij spreken Engels.
    Onderneem nooit zelf actie voordat u daarvoor door de maatschappij toestemming voor heeft gekregen, op straffe van het niet vergoeden van de kosten.
    U heeft recht om eenmalig gesleept te worden naar een door u te bepalen bestemming. Het beste is dus om naar de garage te laten slepen, waar het
    voertuig gerepareerd zal worden.
    De sleepdienst werkt ook in het buitenland. In principe heeft u dekking voor alternatief vervoer, maar dat moet in overleg met de maatschappij geregeld
    worden.
    Aanhangers met eigen polissen zijn niet gedekt door de sleepdienst. Dat kan hoge kosten opleveren. Er zijn mogelijkheden om dit probleem te verhelpen.
    Laat u zich hierover informeren door uw agent.
    De telefoonnummers zijn als volgt:
    Fidelidade: 808 201 010, 214 405 008, 965 998 400, 912 788 400, 935 228 400
    Generali: 213 860 035

D) Opstal/Inboedelverzekeringen
1) Neem noodmaatregelen om uitbreiding van de schade te voorkomen.
2) Maak overzichtsfoto's én detailfoto's van de schade en de situatie.
3) Neem zo snel mogelijk kontakt op met uw agent.
4) Ga nooit tot reparatie over zonder dat de schadeexpert geweest is, als dat niet aantoonbaar onvermijdelijk is. Pleeg altijd eerst overleg met uw agent.
5) Wees bijzonder voorzichtig met waterleidingen. Gesprongen waterleidingen en opgengelaten kranen leveren enorme waterrekeningen op. Rekeningen van het waterleidingbedrijf worden nooit vergoed. Opengelaten kranen zijn uitgesloten. U dient de hoofdkraan dicht te doen bij langdurige afwezigheid.
6) Ingeval van diefstal of inbraak moet u altijd aangifte doen. 
7) Zorg dat u een kopie van het "caderneta predial" instuurt. Dit document is nodig bij de koop van een huis, maar is altijd te krijgen bij de belastingdienst.
8) Ingeval van het bederven van bevroren levensmiddelen, neem zo mogelijk fotos, als u nieuwe levensmiddelen koopt voordat de schade in behandeling is, vraagt dan altijd een kassabon, bewaar indien mogelijk de bedorven voedingsmiddelen voor de schade-expert.
9) Stormschade moet bewezen worden en dat is vaak moeilijk. Belangrijk is om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen op welke datum het noodweer heeft gewoed en hoe laat. Vaak is de enige wijze om bewijs te leveren het aanwijzen van andere schades in de omgeving, die tijdens hetzelfde noodweer zijn ontstaan (omgewaaide bomen, afgewaaide dakpannen van andere woningen, etc.). Dit moet snel gebeuren.

E) Arbeidsongevallen
1) Indien noodzakelijk doet u een beroep op de eerste hulp bij een ziekenhuis of een buurtcentrum
2) Meld de schade zo snel mogelijk
3) Het is belangrijk om zo snel mogelijk bij de verzekeringsarts te komen, vraag uw agent hierom.
4) Bewaar alle bonnen van uitgaven, deze worden in de meeste gevallen vergoed.Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31/October/2019