Als u Nederland wilt verlaten, dan verliest u het recht op een Nederlandse ziektekostenverzekering. Dat is niet zelden een traumatische ervaring, u komt dan tot de ontdekking dat de Nederlandse ziektekostendekking toch werkelijk buitengewoon goed en goedkoop is. Indien u een ziektekostenverzekering van een in Nederland gebruikelijk kaliber wilt hebben, bent u aangewezen op een expatverzekering. 

Om uw situatie te kunnen analyseren moeten, van alle te verzekeren persoon, de volgende gegevens bekend zijn:
1) Naam, woonplaats met postcode
2) Sexe
3) Geboortedatum
4) Algemene gezondheid en bestaande kwalen
5) Rook- en drinkgewoonten
6) Sportbeoefening
7) Gezinssituatie

Sinds October 2018 is een Portugese ziektekosting voor senioren beschikbaar gekomen. Wij kunnen belangstellenden hierover verder inlichten.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28/Novi/2018